©sxc.hu

Vėjo energetikos plėtra ir biologinės įvairovės apsauga: konfliktai ir dermė

0 2014-11-25


Vakar Aplinkos ministerijoje Gamtos tyrimų centro pristatytas darniai vėjo energetikos plėtrai Vakarų Lietuvoje skirtas projektas leis nustatyti problemines teritorijas, kuriose dėl vėjo jėgainių plėtros gali nukentėti biologinė įvairovė, ir numatys, kaip rasti optimalius būdus šiam energetikos vystymo ir gamtos apsaugos konfliktui spręsti.

Vėjo jėgainių plėtra, pasak Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento Saugomų teritorijų strategijos skyriaus vedėjo Algirdo Klimavičiaus, yra patraukli dėl to, kad į aplinkos orą išmetama mažai anglies dvideginio, bet ji neigiamai veikia biologinę įvairovę. Visų pirma užimamos paukščių poilsio ir žiemojimo vietos, paukščiai migruodami ar sklandydami tiesiogiai susiduria su jėgaine, o dėl besisukančių turbinų sukeltų staigių oro slėgio pokyčių žūsta nemažai gyvūnų, daugiausia šikšnosparnių.

Vakarų Lietuva yra svarbi tiek paukščių, tiek šikšnosparnių migracijai. Todėl būtina nustatyti teritorijas, kuriose plėtojant vėjo energetiką kils biologinės įvairovės apsaugos problemų. Daugiausia vėjo jėgainių yra vakarinėje šalies dalyje. Tikėtina, kad jų daugės, tad didės ir neigiamas poveikis biologinei įvairovei.

Įgyvendinant projektą, bus parengti kriterijai probleminėms teritorijoms nustatyti. Ten, kur įmanoma, vėjo jėgainių plėtros ir biologinės įvairovės apsaugos konfliktai galėtų būti sprendžiami laikantis rekomendacijų, kurios bus parengtos įgyvendinant projektą. Projekto rezultatai neatleis nuo Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme numatytų pareigų įvertinti planuojamos veiklos poveikį aplinkai, tačiau suteiks vertingos išankstinės informacijos vėjo energetikos projektų planuotojams, sumažins klaidingų sprendimų tikimybę, leis sutaupyti daug laiko ir energijos ieškant tinkamų sprendimų.

Konfliktų mastas bus vizualizuojamas žemėlapyje pagal specialiai parengtą modelį. Šis modelis leis tai atlikti automatizuotai. Jis bus daugkartinis. Atnaujinus informaciją, bus galima iš karto nustatyti problemines teritorijas, žinoti, kokią dalį jos sudaro visos savivaldybės teritorijoje, ir matyti konfliktų intensyvumą. Esant reikalui, šis modelis nesunkiai gali būti pritaikytas visos šalies probleminėms teritorijoms nustatyti, o Vakarų Lietuvai parengtos rekomendacijos galės būti naudojamos ir plačiau.

Projektą iki 2016 m. balandžio įgyvendins Gamtos tyrimų centras kartu su Norvegijos gamtos tyrimų institutu, VšĮ „Darnaus vystymosi centras“ ir Lietuvos vėjo elektrinių asociacija. Jo biudžetas – 860 tūkst. litų. Aplinkos ministerija yra pritarusi, kad projektui įgyvendinti būtų skirta parama pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą LT03 „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“.

Aplinkos ministerijos informacija

 

Ekonaujienos.lt straipsnius galima perspausdinti įdedant aktyvią nuorodą.

Susiję straipsniai

 • Ekologinė grėsmė: JAV bitininkai per metus neteko beveik pusės bičių

  0 2015-05-16

  JAV bitininkai per praėjusius metus prarado 42,1 proc. turėtų bičių.
  Tai pirmas atvejis, kai vasarą bičių žuvo daugiau, nei žiemą – 27,4 proc. Pernai vasarą bitininkai prarado 19,8 proc. bičių.

 • Galimybė gauti paramą atsinaujinančią energiją norintiems naudoti individualių namų savininkams

  0 2015-04-27

  Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF) priima paraiškas paramai gauti atsinaujinančių energijos išteklių diegimo projektams individualiuose namuose iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų. Dokumentų priėmimas iš fizinių asmenų dėl vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų modernizavimo jau užbaigtas.

 • Ūkininkai nenori pyktis su bitėmis

  0 2015-04-24

  Artėjant vasarai, ūkininkams vis aktualesnis tampa klausimas dėl tinkamo augalų apsaugos produktų naudojimo. Dažniausiai pažeidimai nustatomi intensyvaus augalų žydėjimo metu, kai laukuose dūzgia bitės, o ūkininkai susiruošia purkšti savo laukus. Žemės ūkio ministerija primena, kad žemės naudotojų ir bičių laikytojų pareigos numatytos Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklėse. Jomis siekiama suderinti visų žemės ...

 • Geofizika ir bitės

  0 2015-04-02

  Dešimtis, o galbūt net šimtus milijonų metų bitės vystėsi žemės biosferos viduje. Nekart jų genotipe įvykdavo mutacijų: naudingos, nenaudingos, kenksmingos... Bitės savyje išgyvendavo tam tikras globalines jėgas. Viena jų, bitininkams mažai žinoma, – gravitacijos jėga. Su ja glaudžiai susijęs žemės paviršiaus reljefo formavimasis, kuris veikia bičių elgesį.

 • Ar žuvys geria vandenį?

  0 2015-04-02

  O kam joms gerti, jei ir taip visą savo laiką praleidžia vandenyje? Taip pagalvotų daugelis, išgirdęs kvailokai skambantį klausimą.

 • Henrikas Gudavičius. Laiškai iš kaimo. Kas aria žemę be arklio ir be arklo

  0 2015-04-02

  Vasario 19-oji
  Ir vėl ūdra išvartė Krūčiaus pylimo akmenis, nurideno juos į farvaterį. Tas guvus žvėrelis man šiek tiek kenkia. Rudenį sutvirtinau pylimą dideliais akmenimis, kad upelis tekėtų nauja vaga, kad šitokiu būdu aukštame šlaite išsaugotume tulžių urvus, o ūdra, ieškodama moliuskų, vis išvarto tuos nemažus riedulius.

 • Plėšrūnų aritmetika: 2015-ųjų versija

  0 2015-03-31

  Pagaliau paskelbti oficialūs šių metų stambiųjų plėšrūnų apskaitos rezultatai (http://www.am.lt/VI/index.php#a/15734). Nustatyta, kad šalies miškuose gyvena bent 292 vilkai ir 97 lūšys. Paprastai po rezultatų paskelbimo diskusijos ne baigiasi, bet įsisiūbuoja. Manančių, kad gauti skaičiai yra netikslūs, o plėšrūnų yra daug daugiau arba daug mažiau, greičiausiai netrūks ir šįsyk. O kokia yra GAA „Baltijos vilkas“ nuomonė apie šiuos rezultatus – ar jie tiks...

 • Žuvinte – apie 17 tūkstančių žąsų

  0 2015-03-30

  Šis pavasaris ypatingas ne tik savo netikėta šiluma. Žuvinto apylinkėse susirinko daugybė migruojančių žąsų – tiek, kiek iki šiol dar nebuvo registruota. Tarp jų – ir labai retos rūšys.

 • Pilkasis garnys – 2015 metų paukštis

  0 2015-03-24

  Lietuvos ornitologų draugija (LOD), tęsdama ilgametes tradicijas, šiemet ir vėl skelbia „Metų paukštį“, kuriuo pasirinko pilkąjį garnį (Ardea cinerea). Kaip ir daugelyje kitų šalių, „Metų paukščio“ skelbiamos akcijos pagrindiniai tikslai – atkreipti visuomenės ir aplinkosaugos institucijų dėmesį į sparnuočių rūšis, kurioms tuo metu reikalingas žmonių išskirtinis dėmesys ar specialios apsaugos priemonės, o taip pat išsiaiškinti tikrąją rūšies popul...

 • Akcija „Saugokime po ratais žūstančias varles“!

  0 2015-03-16

  Kovo 18 d., trečiadienį, 14.00 val. Pūčkorių g., Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija organizuoja varliagyvių gelbėjimo akciją-talką. Akcijoje dalyvaujantys savanoriai tvirtins laikinąsias varliagyvių apsaugos priemones – tvoreles.