©Šaltinis: bilderzwerg/Fotolia.com

Vokietijos aplinkos ministerija: Hidraulinio uolienų ardymo technologiją būtina suvaldyti jau dabar

0 2014-09-29


Tiesos.lt

Vokietijos aplinkos ministerija (VAM) ragina kuo greičiau reglamentuoti hidraulinio ardymo technologiją: „Hidraulinis uolienų ardymas buvo ir lieka riziką kelianti technologija, todėl saugant aplinką ir sveikatą būtini griežti apsauginiai barjerai. Tol, kol šios technologijos keliami pagrindiniai pavojai dar negali būti užtikrintai numatyti, o tuo pačiu ir suvaldyti, tol joks hidraulinis uolienų ardymas neturi būti taikomas išgauti dujoms iš skalūnų ir akmens anglies Vokietijoje“, – pasakė VAM prezidentė Maria Krautzberger pristatydama naujas, daugiau kaip 600 puslapių VAM ataskaitos dėl hidraulinio uolienų ardymo (II) išvadas Berlyne.

M. Krautzberger pabrėžė, kad pagrindiniai klausimai, pateikti Vokietijos ekonomikos ministro Sigmaro Gabrielio ir Vokietijos aplinkos ministrės Barbaros Hendricks, greitu laiku turėtų atsispindėti ir įstatyme: „Mes iki šiol neturėjome aiškių teisinių gairių dėl hidraulinio uolienų ardymo technologijos. Teisės aktų leidėjas turėtų nedelsiant baigti su šia itin nepatenkinama padėtimi. Siūlomų teisės aktų pakeitimų esmė – priėmus reikiamas Vandentvarkos įstatymo pataisas būtų draudžiama išgauti dujas iš skalūnų ir akmens anglies klodų, toliau – poveikio aplinkai vertinimas bei draudimas naudoti bet kokių rūšių hidraulinį ardymą vandens apsaugos zonose. Krautzberger priminė, kad šiuo metu taikomas tik politinis ir ekonominis hidraulinio ardymo moratoriumas, bet pats hidraulinis uolienų ardymas nėra uždraustas.

Federalinė aplinkos agentūra rekomenduoja išsamų visų be išimties dujų ir naftos gamybos taikant hidraulinio uolienų ardymo technologiją projektų rizikos vertinimą. Tai būtų taikytina ir bandomajai žvalgybai. Šie vertinimai turėtų būti įstatymiškai sunorminti pagal pagrindinius VEM (Vokietijos ekonomikos ministerijos) ir VABM (Vokietijos aplinkos, gamtos apsaugos ir branduolinio saugumo ministerija) reikalavimus ir tapti esmine poveikio aplinkai vertinimo dalimi. Vokietijos aplinkos ministerija, kaip ir VEM bei VABM, toliau tvirtai laikosi pozicijos, kad turi būti uždrausta bet kokia hidraulinio uolienų ardymo forma ne tik apsauginėse vandens ir gydomųjų šaltinių, bet ir kitose jautriose zonose, pavyzdžiui, ežerų ir tvenkinių baseinuose, ir be jokių išimčių – gamtiniuose rezervatuose ir specialiai saugomose teritorijose.

Hidraulinis uolienų ardymas yra ginčytinas: pavojus pirmiausia kyla gruntiniam vandeniui.
©Šaltinis: bilderzwerg/Fotolia.com

Pagal Vokietijos aplinkos ministerijos ataskaitą, dar neišspręstas vadinamojo grįžtamojo srauto (Flowback) klausimas. Grįžtamasis srautas – tai plovimo skystis, kuris gręžimo ir hidraulinio ardymo metu bei netrukus po to vėl iškyla į paviršių. Šiame grįžtamajame sraute esama ne tik hidrauliniam plėšymui naudojamų chemikalų, bet ir kitų iš dalies toksinių cheminių medžiagų iš požeminių sluoksnių, pavyzdžiui, sunkiųjų metalų, aromatinių angliavandenilių arba net lokalių radioaktyviųjų medžiagų. Aplinkai geriausia būtų šį grįžtamąjį srautą po tikslinio išvalymo perdirbti. Vertintojai rekomenduoja tam sukurti Nuotekų potvarkio priedą, kuris išsamiai reglamentuotų procedūrą. Marijai Krautzberger aišku: „Utilizuojant grįžtamąjį srautą ir telkinio vandenį būtini moksliniai tyrimai ir planavimas. Tvaraus atliekų tvarkymo koncepcijos iki šiol nepateikė nė viena bendrovė.“

Siekiant apsaugoti vandenį VAM siūlo atlikti vadinamąją bazinę stebėseną (baseline-monitoring). Jei uolienų ardymo metodo projektas būtų patvirtintas, įmonė prieš uolienų ardymo proceso pradžią turėtų išanalizuoti požeminio vandens būklę ir šį vertinimą pateikti atitinkamoms institucijoms. Vykdant uolienų ardymo procesą tada reikėtų atidžiai tikrinti, ar keičiasi vandens būsena ir kaip, kokiu būdu. Ir išgaudamos dujas, ir išmontuodamos įrenginius įmonės turėtų nustatyti šiuos duomenis. Priežiūros monitoringas gali būti vykdomas per gruntinio vandens matavimo punktus, išdėstytus visoje Vokietijoje.

Vokietijos aplinkos ministerija taip pat rekomenduoja sutvarkyti šalyje teisiškai privalomą uolienų ardymo technologijoms naudojamų chemikalų kadastrą, kaip yra ir kitų panašių rizikos technologijų, pavyzdžiui, genų inžinerijos atveju. Šis registras turi būti prieinamas kiekvienai pilietei ir kiekvienam piliečiui internete. Taip būtų galima atsekti, kur naudojamos kokios medžiagos ir ar jos gali kelti žalą aplinkai. „Pramonė vis labiau bando atsisakyti pavojingomis laikomų medžiagų arba bent jau dirbti su tik šiek tiek mažesnį pavojų vandeniui keliančiomis medžiagomis. Oficialiai tvarkomas kadastras leistų skaidriai stebėti pramonės skelbiamą pažangą“, – sakė Krautzberger.

Vokietijos aplinkos ministerija kritiškai vertina JAV sukeltą uolienų ardymo technologijų bumą neva siekiant apsaugoti klimatą nuo globalinio atšilimo pasekmių. „Uolienų ardymo technologija neapsaugos nuo globalinės klimato kaitos, nepadės mums pereiti prie atsinaujinančių energijos šaltinių. Būtų geriau, jei mūsų šalis daugiau dėmesio skirtų ekologiškoms energijos formoms, pavyzdžiui, atsinaujinantiems energijos šaltiniams. Be to, savo pastatus, kuriems apšildyti galėtų būti panaudotos hidraulinio ardymo būdu išgautos dujos, turėtume padaryti energetiškai efektyvesnius ir taip sumažinti dujų suvartojimą. Tokiu būdu mums nebereikėtų jokių uolienų ardymo būdu gautų dujų.“

Pateiktoje hidraulinio uolienų ardymo ataskaitoje II atliktas išsamus tyrimas, o jo preliminarūs rezultatai buvo pristatyti viešame seminare 2014 m. sausio mėnesį. Šią ataskaitą galėjo komentuoti ir asociacijos bei techninės institucijos. Konferencijoje perskaitytas pranešimas paskelbtas kartu su VAM ataskaita II dėl hidraulinio uolienų ardymo.

Šaltinis: umweltbundesamt.de

Iš vokiečių kalbos vertė Rima Štefane ir Leonas Merkevičius

 
 

Susiję straipsniai

 • Žalinimo reikalavimai neleis išgręžti žemės kaip citrinos

  0 2015-05-16

  Žemės ūkio sektoriui yra skiriama apie 40 proc. visų ES biudžeto lėšų. Didžioji jų dalis atitenka tiesioginėms išmokoms. Įvairios apklausos rodo, kad ES visuomenė norėtų, jog parama žemės ūkiui būtų skiriama kaip kompensacija ūkininkams už jų vykdomą žemės ūkio veiklą, nukreiptą į aplinkos tausojimą, viešųjų gėrybių kūrimą ir pan. Ši priežastis lėmė, kad po ilgų diskusijų mokslininkai, žemdirbiai, aplinkosaugos ir klimato kaitos specialistai bei s...

 • Per metus kiekvienas Lietuvos gyventojas išmeta apie 50 kg maisto atliekų

  0 2015-05-15

  Per Seime vykusį Nacionalinį kovos su maisto švaistymu kongresą buvo aptarti ir aktualūs maisto atliekų, jų tvarkymo ir prevencijos klausimai.
  Per metus mūsų šalyje susidaro apie 80 tūkst. tonų maisto atliekų, o vienas gyventojas išmeta apie 50 kg maisto, kurio dalis dar tinkama vartoti. Šios atliekos nėra atskirai surenkamos ir tvarkomos, todėl patenka į bendrą komunalinių atliekų srautą ir keliauja į sąvartynus. Maisto atliekos Lietuvoje sudaro apie dešimtadalį vi...

 • Seimo narys K. Daukšys: „Vartotojai turi būti aiškiai informuojami apie GMO buvimą maisto produktuose“

  0 2015-05-15

  Balandžio 9 dieną Seimas po pateikimo pritarė Genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo papildymo projektui, kuriuo siekiama, kad maisto produktų vartotojai gautų aiškią ir išsamią informaciją apie genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) buvimą maisto produktuose bei gaminiuose.
  Įstatymo projektas numato, kad ženklinant maisto produktus, kurių sudėtyje yra GMO, ant kiekvienos maisto produkto pakuotės turi būti pateiktas įspėjamasis užrašas apie neaiškų ir neišti...

 • Elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtrai – žalia šviesa

  0 2015-05-07

  Susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius pasirašė įsakymą, kuriuo patvirtintos viešosios elektromobilių įkrovimo plėtros rekomendacijos ir šalia valstybinės reikšmės kelių numatomų įrengti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planas.

 • Ūkininkai nenori pyktis su bitėmis

  0 2015-04-24

  Artėjant vasarai, ūkininkams vis aktualesnis tampa klausimas dėl tinkamo augalų apsaugos produktų naudojimo. Dažniausiai pažeidimai nustatomi intensyvaus augalų žydėjimo metu, kai laukuose dūzgia bitės, o ūkininkai susiruošia purkšti savo laukus. Žemės ūkio ministerija primena, kad žemės naudotojų ir bičių laikytojų pareigos numatytos Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklėse. Jomis siekiama suderinti visų žemės ...

 • ES laisvosios prekybos sutartis su JAV kelia grėsmę maisto kokybei ir demokratijai

  0 2015-04-23

  ES laisvosios prekybos sutartis su JAV gali pabloginti įprastus maisto kokybės ir aplinkos apsaugos, gyvūnų gerovės standartus, darbuotojų teises ir net kelia pavojų šalių valdžios suverenitetą perduoti stambioms korporacijoms. Apie tai kalbėjosi į LUNI paskaitą apie Transatlantinę prekybos ir investicijų partnerystės (angl. santrumpa TTIP) sutartį susirinkę įvairių visuomeninių organizacijų atstovai.

 • Siekiama tėvams suteikti galimybę spręsti, ką ugdymo įstaigose valgys jų vaikai

  0 2015-04-02

  Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas, Seimo narys Linas Balsys Seime įregistravo Švietimo įstatymo pataisas, kuriomis siekiama į vaikų maitinimo organizavimą mokyklose ir vaikų darželiuose įtraukti ir tėvus.

 • Maisto sauga: griežtesni kokybės reikalavimai ar lengvesnis patekimas į rinka?

  0 2015-03-31

  Europos Parlamento Informacijos biuras kartu su KTU Europos Institutu balandžio 9 d. Kaune organizuoja diskusiją apie maisto saugą. Diskusijoje daugiausia dėmesio bus skiriama genetiškai modifikuotų organizmų ir naujoviškų maisto produktų problematikai. Renginio tikslas – nušviesti ES teisėkūros procesus ir įtraukti į juos suinteresuotas grupes.

 • Plėšrūnų aritmetika: 2015-ųjų versija

  0 2015-03-31

  Pagaliau paskelbti oficialūs šių metų stambiųjų plėšrūnų apskaitos rezultatai (http://www.am.lt/VI/index.php#a/15734). Nustatyta, kad šalies miškuose gyvena bent 292 vilkai ir 97 lūšys. Paprastai po rezultatų paskelbimo diskusijos ne baigiasi, bet įsisiūbuoja. Manančių, kad gauti skaičiai yra netikslūs, o plėšrūnų yra daug daugiau arba daug mažiau, greičiausiai netrūks ir šįsyk. O kokia yra GAA „Baltijos vilkas“ nuomonė apie šiuos rezultatus – ar jie tiks...

 • Mišri Seimo narių grupė: Žemės gelmių įstatymo pataisos žlugdo skalūnų verslo kontrolę ir tenkina naftos oligarchų interesus

  0 2015-03-31

  Nepritardama Žemės gelmių įstatymo pakeitimo ir papildymo projektui XIIP-2753, kuriam po pateikimo pritarta Seime, Mišri Seimo narių grupė atkreipia dėmesį, kad juo siekiama įtvirtinti nuostatas, galinčias turėti pragaištingų pasekmių Lietuvos žemės gelmių apsaugai.