Dar vienas projektas Amalvos pelkei išsaugoti

0 2014-11-14


Žuvinto biosferos rezervato direkcijoje gausiai susirinkusiems Marijampolės savivaldybės administracijos, miškų urėdijos, regiono aplinkosaugos specialistams ir ūkininkams pristatytas naujas Europos Sąjungos LIFE + programos projektas (LIFE13 NAT/LT/000084), skirtas hidrologinio režimo atkūrimui Amalvos ir Kamanų aukštapelkėse – WETLIFE-2. Įgyvendinant šį projektą siekiama atkurti hidrologines sąlygas, būtinas nacionaliniu ir tarptautiniu mastu saugomų Amalvos ir Kamanų pelkių gyvybingumui užtikrinti, atkreipti visuomenės dėmesį į sukauptas mokslo žinias apie įvairiapusę pelkių svarbą, skatinti tausojančio naudojimo būdus, sudarant prielaidas darnesniam žmogaus ir gamtos sambūviui.

Pagrindiniai projekto metu numatyti įgyvendinti darbai – atkurti tinkamas hidrologines sąlygas Amalvos ir Kamanų pelkėse. Pagrindinis projekto partneris – VšĮ Gamtos paveldo fondas.

Amalvos pelkėje bus siekiama sumažinti šiuo metu didžiausią sausinamąjį poveikį turinčio vakariniu pakraščiu einančio magistralinio melioracijos griovio įtaką. Šiuo tikslu bus atliekami hidrologiniai tyrinėjimai ir rengiamas melioracijos sistemos pertvarkymo techninis projektas.

Pelkės ir apypelkio ekologinio potencialo ir biologinės įvairovės atkūrimo priemonės bus numatytos naujame gamtotvarkos plane. Siekiant atkurti hidrologines sąlygas numatoma tartis su privačių žemių savininkais dėl žemiausiose vietose apie 60 ha plote esančių sklypų dalių išpirkimo valstybei ar kompensavimo už vandens lygio ir ūkininkavimo sąlygų pasikeitimus.

Ankstesnių iniciatyvų metu patvenktų pietinių aukštapelkės griovių poveikio zonoje, apie 220 ha plote, numatoma pašalinti beržus bei jų atžalas ir taip sudaryti palankesnes sąlygas atsikurti atviroms pelkinėms buveinėms.

Periferiniuose apsausintų žemapelkių plotuose numatoma toliau skatinti šienauti, ganyti ir atkurti sugadintas pievas suteikiant galvijų, tinkamus žolių sėklų mišinius pievoms atsėti, įrengiant aptvarus. Šiuo tikslu su vietos gyventojais numatoma sudaryti ilgalaikes bendradarbiavimo sutartis.

Numatoma parengti ir išleisti populiarų lankstuką, suteikiantį informacijos apie įvairialypę pelkių teikiamą naudą, taip pat valdžios institucijoms skirtą leidinį, išsamiai apžvelgiantį pelkių funkcijas, pristatantį ekonominį funkcijų vertinimą ir pagrindines pelkių naudojimo politikos formavimo rekomendacijas.

Žuvinto biosferos rezervato direkcijos pagrindinės veiklos naujajame projekte bus Amalvos palių gamtotvarkos plano parengimas, poveikio Amalvos palioms stebėsena, projekto veiksmų socialinio - ekonominio poveikio stebėsena bei visuomenės informavimas apie durpynų ekosistemų paslaugas ir tvaraus durpynų naudojimo Žuvinto biosferos rezervate skatinimas.

Daugiau apie projektą – www.wetlife2.gpf.lt.

Žuvinto biosferos rezervato direkcijos informacija

 

Ekonaujienos.lt straipsnius galima perspausdinti įdedant aktyvią nuorodą.

Susiję straipsniai

 • Žuvinte – apie 17 tūkstančių žąsų

  0 2015-03-30

  Šis pavasaris ypatingas ne tik savo netikėta šiluma. Žuvinto apylinkėse susirinko daugybė migruojančių žąsų – tiek, kiek iki šiol dar nebuvo registruota. Tarp jų – ir labai retos rūšys.

 • Seniems durpynams – naują gyvenimą

  0 2015-02-17

  Šalyje pradėta pažeistų žemių inventorizacija leis tiksliai nustatyti, kiek turime nebenaudojamų ir degraduojančių nusausintų durpynų, kokį jie užima plotą ir kokia jų būklė. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos šiuos duomenis numato surinkti iki 2015-ųjų pabaigos. Remiantis surinkta informacija, bus sprendžiama, kuriuose nebenaudojamuose durpynuose dar gali vykti durpių gavyba, o kuriuos reikia rekultivuoti ir sudaryti sąlygas pelkių ekosistemoms ats...

 • Pusiaužiemio barsuką kankino nemiga?

  0 2015-01-25

  Sausio dvidešimt penktoji diena yra pusiaužiemis, bet oro temperatūros tikrai nežiemiškos. Mistinį barsuką, kuris turėjo vidurdienį verstis ant kito šono, ko gero kankino nemiga ir vargšelis kas kelios dienos visą ligšiolę žiemą vartėsi nuo vieno ant kito šono. Arba išvis nesnaudė: Žuvinto biosferos rezervato ekologas prieš keletą dienų aptiko šviežius po mišką slampinėjusio barsuko pėdsakus.

 • Dar vienas projektas Amalvos pelkei išsaugoti

  0 2014-11-14

  Žuvinto biosferos rezervato direkcijoje gausiai susirinkusiems Marijampolės savivaldybės administracijos, miškų urėdijos, regiono aplinkosaugos specialistams ir ūkininkams pristatytas naujas Europos Sąjungos LIFE + programos projektas (LIFE13 NAT/LT/000084), skirtas hidrologinio režimo atkūrimui Amalvos ir Kamanų aukštapelkėse – WETLIFE-2. Įgyvendinant šį projektą siekiama atkurti hidrologines sąlygas, būtinas nacionaliniu ir tarptautiniu mastu saugomų Amalvos ir Kamanų...

 • Į Žuvintą – stebėti gervių

  0 2014-09-02

  Žuvinto rezervato direkcija specialiai visą šią savaitę sudarys sąlygas norintiems pasigrožėti įsimintinu reginiu leisdama lankytojams stebėti paukščius iki 20 val. vakare.
  Kiekvieną vakarą Žuvinto ežere stebina šurmulys: keli šimtai gervių, dar daugiau pilkųjų žąsų, kormoranų, pulkai baltųjų garnių triukšmingai renkasi į nakvynę ežero saloje ir gretimuose augalijos sąžalynuose.

 • Aplinkos vice-ministrės požiūris durpių naudojimo klausimais šokiravo gamtininkus

  0 2014-08-25

  Š.m. rugpjūčio 18 d. Aplinkos ministerijos svetainėje paviešinta informacija dėl durpių panaudojimo būstų šildymui šokiravo šalies gamtininkus. Didžiausias šokas buvo dėl Aplinkos vice-ministrės svarstomos statistikos – straipsnyje svarstoma apie visų šalies durpių išteklių panaudojimo galimybes ir ekonominę naudą. Įvertinus, jog ženkli durpių išteklių dalis yra Valstybiniuose gamtiniuose rezervatuose – Čepkelių, Kamanų, Viešvilės, Žuvinto – o taip pat...

 • Griciukų balsų Žuvinto apylinkėse jau nebesigirdi

  0 2014-06-05

  Žuvinto biosferos rezervate šįmet nustojo perėti paprastieji griciukai. Apgailėtina, tačiau šio reto paukščio, įtraukto į pasaulyje potencialiai globaliai nykstančių rūšių sąrašą, likimą greičiausiai nulėmė pasikeitusios ūkininkavimo sąlygos perėjimo buveinėse.

 • Išvyka į Didžiosios Britanijos pelkynus

  0 2014-05-30

  2014 m. gegužės 12–17 d. Lietuvos gamtos fondas surengė mokomąją išvyką į Didžiosios Britanijos telmologinius draustinius. 11 išvykos dalyvių iš valstybinių ir nevyriausybinių organizacijų sėmėsi patirties iš kone tris dešimtmečius trunkančių šlapynių atkūrimo projektų, mokėsi iš padarytų klaidų.

 • Gervės perėti kraustosi į ežerą

  0 2014-05-19

  Žuvinto rezervate, kuris glaudžia didžiausią Lietuvoje perinčių gervių populiaciją, nebestebina ir ežero viduryje perinčios gervės. Šį pavasarį rasta net dešimt tokių lizdų. Taigi, daugiau nei aštuntadalis visų Žuvinto rezervato gervių susigundė netradicinėmis perimvietėmis.

 • Žąsų šeimynose auga nauja karta

  0 2014-04-25

  Pilkosioms žąsims dabar pagausėjo rūpesčių. Per vasariškai šiltas Velykas jos į pievas išsivedė šiųmetinius, šviežiai išsiritusius pilkai gelsvus žąsiukus. Šios žąsys yra bene ankstyviausiai perintys mūsų paukščiai.